Informacja z otwarcia ofert Nr UE-ZP.271.11.2020

   Chodzież, dnia 09.12.2020r.

Nr UE-ZP.271.11.2020                                                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na  terenie miasta Chodzieży w 2021r., w dniu 09.12.2020r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Czas reakcji

 

Termin

 

Okres gwarancji      

 

Warunki płatności

 

1

 

 

Zakład Usługowo – Handlowy „ZIELEŃ” 

 

ul. Leśna 58A/3

64-800 Chodzież

 

336.496,20 zł netto,

363.415,92 zł brutto

 

 

20 min.

 

Zgodnie                            z zapisami SIWZ

od 01.01.2021r.                      do 31.12.2021r.

 

 

-

 

 

30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie  380.000,00  zł.

J.S.