Ogłoszenie nr 759149-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Ogłoszenie nr 759149-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2021r.”

 

Linki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ z załącznikami od Nr 1 do nr 10