Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - grudzień 2020 r.

1. 10 grudnia 2020 r. godz. 14.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)

2. 30 grudnia 2020 r. godz. 12.30 (posiedzenie w trybie zdalnym)

  1.  16 grudnia 2020 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży