Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - listopad 2020 r.

  1. 26 listopada 2020 r. godz. 14.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)
  1. 30 listopada 2020 r. bezpośrednio po XXVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży (posiedzenie w trybie zdalnym)