Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 30 listopada 2020 r.

Załączniki: