Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 26 października 2020 r.

Załączniki: