Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - październik 2020 r.

1. 22 października 2020 r. godz. 14.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)

1. 26 października 2020 r. bezpośrednio po XXVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży (posiedzenie w trybie zdalnym)