Zapytanie radnej Ewy Siodły z dnia 15 września 2020 r.

Zapytanie Nr 14/2020

Odpowiedź na zapytanie Nr 14/2020: skan , treść