Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - wrzesień 2020 r.

  1. 14 września 2020 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
  2. 24 września 2020 r. godz. 16.45 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
  1. 22 września 2020 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
  1. 30 września 2020 r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży