Proponowany porządek obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 14 września 2020 r.

Załączniki: