Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.77.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 lipca 2020 r. powołano zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, w skład którego wchodzą:

  1. Dawid Olejniczak – koordynator do spraw dostępności, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 415
  2. Sebastian Czoperski – członek zespołu, e-mail: czoperski.sebastian@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 409
  3. Rafał Kodrycki – członek zespołu, e-mail: kodrycki.rafal@chodziez.pl; tel. 67 28 27 171 wew. 102