Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - lipiec 2020 r.

1. 16 lipca 2020 r. godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży