Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.06.2020 r.

                                                        Chodzież, dnia  26.06.2020r.

Nr UE-ZP.271..4.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży  w okresie od 1 września  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.”, w dniu 26.06.2020r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

 

Altvater Piła

 Sp. z o.o.

 

ul. Łączna 4A,

64-920 Piła

 

6.195.965,00 zł netto,

6.691.642,20 zł brutto

 

do 31.12.

2021r.

 

-

 

30 dni

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 7.900.000,00 zł.