Spis rolny 2020

Informujemy, że w związku z trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 r. spisem rolnym Gminne Biuro Spisowe (GBS) funkcjonuje w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek 8-16, wtorek - czwartek 7-15.30, piątek 7.30-14, ul. Paderewskiego 2)

W godzinach popołudniowych pełniony jest również dyżur telefoniczny (do godziny 20:00)

W weekend GBS nie pełni dyżuru, chyba że otrzyma wnioski od respondentów, że chcieliby skorzystać ze stanowiska do samospisu.

Koordynator gminny w weekend pełni dyżur telefoniczny po zgłoszeniu mu przez rachmistrzów spisowych zamiaru przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Dyżur telefoniczny – Radosław Fengier – 507 127 069

  1. https://rolny.spis.gov.pl/
  2. https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/sprawdz-o-czym-informujemy-rolnikow-w-liscie-prezesa-gus
  3. Ogłoszenie o naborze
  4. Załącznik 1 nabór na rachmistrza
  5. Załącznik 2 oświadczenie kandydata na rachmistrza
  6. ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie Chodzieży
  7. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r