Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 29 czerwca 2020 r.

Załączniki: