Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.

Chodzież, dnia 29.05.2020r.

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, w dniu 29.05.2020r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

Okres gwarancji w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

P.W. ProCom

Wiktoria Andrzejewska

ul. Lipowa 7,

87-617 Bobrowniki

 

158.600,00 zł

 

 

25.09.2020r.

 

 

60

21 dni - zgodnie z zapisami SIWZ

2

MIZAR Sp. z o.o.

ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne,

67-120 Kożuchów

 

205.410,00 zł

 

25.09.2020r.

 

 

60

 

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

3

MARDO – SPORT

Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 10,

62-041 Puszczykowo

 

112.366,65 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

4

BRAGA Agnieszka Brzezińska

Lucień 80

09-500 Gostynin

 

116.850,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

5

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

149.999,98 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

6

KRUSZ – DZIUBA PUH

Rozbiórki Wyburzenia Dziuba Michał

 

ul. Akacjowa , 89-320 Wysoka

 

180.996,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

7

SORT PLUS

Wojciech Gregorczuk,

ul. Sepno 4a,

62-090 Rokietnica

 

191.880,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni.

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie

265.000,00 zł brutto.

 

J.S.