Ogłoszenie z dnia 18.05.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

18/05/2020    S96    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2020/S 096-229671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami od 1 do 13
 3. Zapytanie Nr 1 do SIWZ z dnia 29 05 2020r.
 4. Zapytanie Nr 2 do SIWZ z dnia 01.06.2020r.
 5. Odpowiedz na zapytanie nr 1
 6. Odpowiedz na zapytanie nr 2
 7. Ogłoszenie - zmiana
 8. Modyfikacja SIWZ
 9. Zał nr 3 do SIWZ - modyfikacja
 10. Zał 9 i 9a do SIWZ - modyfikacja
 11. Ogłoszenie zmian - sprostowanie
 12. Modyfikacja SIWZ z dnia 15.06.2020r 
 13. Pismo w sprawie Modyfikacji SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 14. Modyfikacja SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 15. Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 16. Ogłoszenie zmian/ sprostowanie z dnia 18 06 2020r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
 17. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 22 06 2020r