Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 25 maja 2020 r.

Załączniki: