Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.05.2020 r.

Chodzież, dnia 14.05.2020r. 

Nr UE-ZP.271.3.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3  w Chodzieży”,  w dniu 14.05.2020r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

BRAGA Agnieszka Brzezińska

Lucień 80

09-500 Gostynin

 

112.545,00 zł

 

 

 

14.08.2020r.

 

 

60

 21 dni              - zgodnie               z zapisami SIWZ  

2

MIZAR                     Sp. z o.o.

ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne,

 67-120 Kożuchów

 

220.170,00 zł

 

14.08.2020r.

 

 

60

 

21 dni

- zgodnie                z zapisami SIWZ

 

3

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

159.796,16 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie                   z zapisami SIWZ

4

P.W. ProCom

Wiktoria Andrzejewska

ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki

 

180.810,00 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie            z zapisami SIWZ

5

SOLID-STET sp. z o.o., Sp. k.

ul. Arkońska (stadion)

 71-245 Szczecin

178.220,11 zł

14.08.2020r.

60

21 dni

- zgodnie                   z zapisami SIWZ

 

6

PHU „INSTAL” -Złotów

Marcin Kilichowski

 

ul. Staszica 10a

 77-400 Złotów

 

128.614,95 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie                 z zapisami SIWZ

7

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

 

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

 

199.815,96 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni.

- zgodnie                 z zapisami SIWZ

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

260.000,00  zł brutto.

J.S.