Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

W załącznikach macie Państwo gotowe plakaty w wersji szerszej (na stronę internetową) i skróconej (na stronę facebook). Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców Państwa gmin i miast poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji, zamieszczenie na stronie internetowej gminy lub miasta, rozsyłanie do zaprzyjaźnionych instytucji czy organizacji pozarządowych.