Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - maj 2020 r.

1. 12 maja 2020 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 22 maja 2020 r. godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 21 maja 2020 r. godz. 10.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)

1. 25 maja 2020 r. godz. 12.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)

2. 27 maja 2020 r. godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży