Wykaz umorzeń

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię i nazwisko nazwa

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Rodzaj podatku

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Piotr Rozmarynowski

Umorzenie odsetek

137

Podatek od nieruchomości

Utrata płynności finansowej, niskie dochody

2

Piotr Rozmarynowski

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

j.w

3

Zbigniew Wichniarz

Umorzenie zaległości

160

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja. Korzysta z pomocy MOPS

4

Jerzy Małaczyński

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

5

Maria Rudnik

Umorzenie zaległości

153

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja materialna

6

Marek Trusiak

Umorzenie zaległości

367

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa

7

Henryka Sikorska

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

1. Piotr Rozmarynowski

2. Marek Trusiak

3. Julita i Krzysztof Grzybowscy

4. Barbara Małachowska

5. Krzysztof Klofik

6. Maciej Pawiński

7. Mateusz Małachowski

8. Henryk Sulima

9. Arkadiusz Matusiak

10. Robert Dobrzykowski

11. Grzegorz Zgórski

12. Krzysztof Garstka

13. Paweł Szostak

14. Mariusz Pietruszka