Ogłoszenie nr 535379-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 535379-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”

Załączniki:

- Ogłoszenie nr 535379

- SIWZ

- Zal nr 1 FO do SIWZ

- Zal nr 2 do SIWZ

- Zal nr 3 do SIWZ

- Zal nr 4 do SIWZ

- Zal nr 5 - Umowa

- Zal nr 6

- Zał nr 7 do SIWZ

- Zal nr 8 i 8a -  klauzula art 29 ust 3a

- Zal nr 9 - RODO do SIWZ

- Zal nr 10 - projekt budowlany

- Zal nr 11 - przedmiar robót

- Zal nr 12 - STWiORB

- Zapytanie nr 1 do SIWZ

- Odpowiedź na zapytanie nr 1

- Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej od 1 do 9