Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - kwiecień 2020 r.

1. 16 kwietnia 2020 r. godz. 14.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)