Proponowany porządek obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Załączniki: