Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - marzec 2020 r.

1. 19 marca 2020r. godz. 16.00 w Chodzieskim Domu Kultury  - ZMIANA TERMINU

1. 12 marca 2020r. godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży