Proponowany porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 5 marca 2020 r.

Załączniki: