ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży