ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia regulaminu komisji.