Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 24 lutego 2020 r.

Załączniki: