Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - luty 2020 r.

1. 20 lutego 2020r. godz.16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 20 lutego 2020r. godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży