ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży