ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży