ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 Burmistrza Miasta Chodzieżyz dnia 30 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży