ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie ogłoszenia naboru na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży