Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 20 stycznia 2020 r.

Załączniki: