Proponowany porządek obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 10 stycznia 2020 r.

Załączniki: