ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży