Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - styczeń 2020 r.

1. 3 stycznia 2020r. godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 16 stycznia 2020r. godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 23 stycznia 2020r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

4. 31 stycznia 2020r. godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 16 stycznia 2020r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży