ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży