Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Załączniki: