Ogłoszenie z dnia 06.12.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Miejska w Chodzieży: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI”

 

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 633019-N-2019 z dnia 06.12.2019r.
 2. SIWZ z dnia 06.12.2019r.
 3. Załączniki do SIWZ  nr 1-7 i  nr 9-10
 4. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 1
 5. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 2
 6. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 3
 7. Zapytanie do SIWZ z dnia 11.12.2019r.
 8. Zapytanie nr 2 do SWIZ z dnia 11.12.2019r.
 9. Odpowiedz na zapytanie NR 1 i 2 do SIWZ - część I.
 10. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.12.2019r.
 11. - Zapytanie do siwz nr 3 z dnia 16.12.2019r.
 12. - Odpowiedz za zapytanie nr 1, 2 i 3 - 16.12.2019r.
 13. - Zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ - 16122019