Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - grudzień 2019 r.

1. 12 grudnia 2019r. godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 16 grudnia 2019r. godz. 13.45 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 30 grudnia 2019r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 20 grudnia 2019r. godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży