Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - listopad 2019 r.

1. 21 listopada 2019r. godz. 16.00 w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg w Chodzieży

1. 21 listopada 2019r. godz. 17.30 w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg w Chodzieży

1. 25 listopada 2019r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży