Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 25 listopada 2019 r.

Załączniki: