Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 28 października 2019 r.

Załączniki: