Postanowienie Nr 295/2019, 296/2019

Postanowienie Nr 295/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 12.10.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Chodzież.

Postanowienie Nr 296/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 12.10.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Chodzież.