Postanowienie Nr 275/2019, 276/2019, 278/2019

Postanowienie Nr 275/2019 i 276/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Chodzież.

Postanowienie Nr 278/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 4.10.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w mieście Chodzież.