Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - październik 2019 r.

1. 1 października 2019r. godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 17 października 2019r. godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 10 października 2019r. godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 24 października 2019r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 24 października 2019r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 8 października 2019r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży