ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie powołania operatorów do informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r.